خوب – چاه سرب موجود در رژ لب لوازم آرایشی

خوب – چاه: سرب موجود در رژ لب لوازم آرایشی ایالات متحده لوازم آرایش مبتلا شدن برنامه آرایش آزمایش

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی متمم بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور ابلاغ شد

بانک مرکزی در تکمیل بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز​، موارد سه گانه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

متمم بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور ابلاغ شد

متمم بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور ابلاغ شد

عبارات مهم : واردات

بانک مرکزی در تکمیل بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز​، موارد سه گانه ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، با توجه به ابلاغیه شماره ۹۶.۲۳۴۵۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۰ معاون اول مدیر جمهور درخصوص ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه ، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز و تأکید بر استفاده از روش های بانکی (گشایش اعتبار / برات اسنادی و یا حواله) شبکه بانکی مورد نیاز است در استفاده از روش پرداخت برات اسنادی با رعایت موارد زیر و در چاچوب مقررات ارزی کارها مورد نیاز را به عمل آورند:

۱ – در مواردی که ثبت سفارش غیر بانکی و پرداخت به فروشنده قبل از ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ صورت پذیرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط ارائه اصلاحیه ثبت سفارش مبنی بر عوض کردن نوع آن به « شیوه های متداول بانکی» و ارائه اسناد و مدارک مثبته به وسیله متقاضی مبین انجام پرداخت و یا تسویه حساب با ذینفع و همچنین در برابر ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفاً تا آخر فروردین ماه سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.

متمم بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور ابلاغ شد

۲ – در مواردی که ثبت سفارش انجام نشده و لیکن پرداخت های مربوطه قبل از ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ صورت پذیرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط انجام ثبت سفارش با نوع « شیوه های متداول بانکی» با ارائه اسناد و مدارک مثبته به وسیله متقاضی حاکی از انجام پرداخت و یا تسویه حساب با ذینفع و ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفاً تا آخر فروردین ماه سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.

۳ – در سایر موارد درصورت انجام ثبت سفارش بعد از ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ بابت واردات از ۴ کشور مذکور استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت مجاز نبوده و استفاده از سایر ابزار های بانکی منوط به خرید ارز از این بانک خواهد بود.

بانک مرکزی در تکمیل بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز​، موارد سه گانه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

ضمناً درخصوص ثبت سفارش هایی که قبل از ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ به صورت بدون انتقال ارز (غیر بانکی) صادر گردیده اند، چنانچه مشمول ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشند، واردکنندگان می توانند با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران درخصوص ترخیص کالای خود اقدام کنند.

واژه های کلیدی: واردات | ممنوعیت | استفاده | ثبت سفارش | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz